Σε ορκωτό λογιστή η αξιολόγηση της οικονομικής θέσης του Δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras2

Ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε ορκωτό λογιστή την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της οικονομικής θέσης του Δήμου Τρικκαίων

Σύμφωνα με την απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή, ανέθεσε απευθείας στην εταιρία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε» και ειδικότερα στον Ορκωτό Ελεγκτή Νικόλαο  Κατσίδη την σύνταξη της έκθεσης και τον    έλεγχο του συνταχθέντος Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Τρικκαίων και την έκφραση γνώμης επί της διαμορφωθείσας την 31-12-2010 οικονομικής κατάστασής του.

Η αμοιβή του Ορκωτού Λογιστή, είναι μαζί με τον ΦΠΑ 1.230 ευρώ.