Σε μερίδα για το ΕΣΠΑ στελέχη του δήμου Τρικκαίων

IMERID LARISA

Την έναρξη της υλοποίησης προγραμματισμού και σχεδιασμού για συγκεκριμένα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) σηματοδότησε η η σημερινή σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων σε ημερίδα. Επρόκειτο για συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος « συλλογικής υποστήριξης δήμων για τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιεί η ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σε αυτή τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, ειδικού των αρμόδιων τομεακών προγραμμάτων ενημέρωσαν, από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων, τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, τους αντιδημάρχους κ. Χρυσόστομο Κυρίτση και Γιάννη Κωτούλα, και τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (η προϊσταμένη κ. Θεοδώρα Σαργιώτη και ο κ. Χ. Βασιλικός).

IMERID LARISA2

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν χρήσιμη, καθώς έγινε ενημέρωση για τα στάδια υλοποίησης δύο σημαντικών τομεακών προγραμμάτων: του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ((Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) και του «Αγροτική Ανάπτυξη».

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και η ενημέρωση που παρασχέθηκε, αφορούν στις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων, με βάση την προσαρμογή των αναγκών του Δήμου στις υπάρχουσες προσκλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου, θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση για τον Δήμο μας.

.