Σε γενική συνέλευση οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί των Τρικάλων

Tην Τετάρτη 14 Δεκεβρίου 2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό του συλλόγου μας:

  1. Απολογισμός έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για το συνδικαλιστικό έτος 2022.

  2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 4/1/22 έως 7/11/22.

  3. Κριτική και έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.

  4. Ενημέρωση αντιπροσώπων της 91ης Γ.Σ. ΔΟΕ.

  5. Τοποθετήσεις παρατάξεων σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο.