Σε ΦΕΚ ο αριθμός δημοτικών συμβούλων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1056/29.3.2019) οι δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του αριθμού των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων που θα εκλεγούν σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια της Χώρας.

Η αριθμ. 22141 αφορά τους Δημοτικούς Συμβούλους και εκδόθηκε σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, του αρ.30 του Καλλικράτη, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το πρόσφατo “νομοσχέδιο-σκούπα” (αρ.56 ν.4604/2019) βάσει του μόνιμου πληθυσμού της Απογραφής του 2011.

Αντιστοίχως, η αριθμ. 22339 Υπουργική Απόφαση ορίζει τον αριθμό των Περιφερειακών Συμβούλων, βάσει του μόνιμου πληθυσμού 2011, εφαρμόζοντας το αρ.283 του Καλλικράτη, όπως το διαμόρφωσε το αρ.68 του ν.4604/2019.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δήμος / Μόνιμος Πληθυσμός / Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ / 21.991 / 33
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 419 / 1
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.200 / 3
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.000 / 18
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 868 / 1
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.345 / 2
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.000 / 2
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1.298 / 2
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.861 / 4

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ / 14.343 / 33
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.022 / 2
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.782 / 11
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 448 / 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 252 1
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.395 / 8
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 917 / 2
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.527 / 8

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 81.355 / 45
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.729 / 2
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.193 / 1
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2.123 / 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.798 / 2
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.732 / 2
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.660 / 1
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62.154 / 34
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.966 / 2

4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 13.396 / 27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4.781 / 10
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.738 / 5
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.877 / 12.