Σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Τρικκαίων για τα σχολικά κτίρια

sxoleio aithousa

Και σεισμική αντοχή και εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτήρια. Αυτός είναι ο στόχος που επιτυγχάνει εντός του 2016 ο Δήμος Τρικκαίων για τα κτήρια της δικαιοδοσίας του. «Αιτία» για αυτή τη δράση, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο ο Δήμος Τρικκαίων εντάχθηκε χθες, με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Πρόκειται για πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλες τις μεσογειακές χώρες με άλλους 18 εταίρους. Μεταξύ αυτών, το Πανεπιστήμιο του Salento της Ιταλίας , το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου , το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών, Δήμοι από την Ιταλία και Κροατία, το Τεχνικό Επιμελητήριο του Lecce της Ιταλίας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.α. Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Ρώμης.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Scream.Med (SChool REfurbishment Analysis tool for Mediterranean countries – MED investment in energy efficiency starts from schools) και υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού (μεταξύ των χωρών της Μεσογείου) Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg MED. Αυτό, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής με το ποσό των 1.512.000 ευρώ.

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η «έξυπνη» διαχείριση της ενέργειας, σε συνδυασμό με τη σεισμική αντοχή και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτηρίων, ξεκινώντας από τα σχολικά κτήρια που θεωρούνται κτήρια «φάροι» από κοινωνική και πολιτική σκοπιά και απαιτούν υψηλές επιδόσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει:
– μια βάση δεδομένων σχολικών κτιρίων,
– ένα αξιόπιστο και απλοποιημένο εργαλείο λήψης απόφασης σχετικά με την πιο αποτελεσματική τεχνοοικονομικά επένδυση στον τομέα της ανακαίνισης των υπό εξέταση κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή και σεισμική απόδοσή τους
ένα εργαλείο αξιολόγησης αλλά και εκτίμησης των θετικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων
– την ικανότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων αλλά και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια μέσω μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
Επιπλέον, σεμινάρια και εκδηλώσεις με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων.
Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει χωρίς να καταβάλλει ποσό, έχοντας ήδη
τριπλή προεργασία:
– υπάλληλοι έχουν επιμορφωθεί μέσω σεμιναρίων,
– υπάρχει η σχετική μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, με τη σύνδεση των σχολικών κτηρίων με φυσικό αέριο
– υφίσταται το πρόγραμμα Εξοικονομώ»

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, με μηδενικό κόστος, ο Δήμος Τρικκαίων προσβλέπει στην απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτηρίων αρχικά, και των δημοτικών κτηρίων ευρύτερα, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Κάτι που, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές στον Δήμο, θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο.

.