Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:

  • «2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Α’ Επίπεδο»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
12 ώρες έως 1/9/2017 (για το 1ο τμήμα),

ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τέλη Οκτωβρίου

κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

  • «2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Β’ Επίπεδο»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
12 ώρες έως 4/9/2017 (για  το 1ο τμήμα),

ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τέλη Οκτωβρίου

κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

  • «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS 23»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
120 ώρες έως 31/8/2017 κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης

 

  • «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
125 ώρες έως 22/9/2017 κ. Σταμούλης Γεώργιος

 

  • «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
450 ώρες έως 15/9/2017 κ. Ανδρέου Γεωργία

 

  • «Exercise for Health: Group and Personal Training»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
210 ώρες έως 22/9/2017 κ. Γεροδήμος Βασίλειος

 

  • «QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
30 ώρες έως 3/9/2017 κ. Σταθάκης Δημήτριος

 

  •  «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας. Επίπεδο 1ου κύκλου»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
250 ώρες έως 18/9/2017 κ. Σαπουντζάκη Γαλήνη

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραμματεία Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος,

Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487,

e-mail: learning@uth.gr και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr