Σχετικά με δημοσιεύματα και φήμες!!!!

dimarxeio trikalon

Αναφορικά με δημοσιεύματα και φήμες που ακούστηκαν σε σχέση με τα υπ’ αριθμόν 25, 26, 27 και 28 θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2014, για την παραγραφή υποχρεώσεων προς προμηθευτές παρελθόντων οικονομικών ετών, λόγω παρέλευσης πενταετίας,

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει:

– Πρόκειται για επικύρωση της νόμιμης παραγραφής, που συντελέστηκε πριν από δέκα μήνες, στις 31-12-2013, με βάση τον νόμο περί οφειλών ΟΤΑ. Αυτές οι υποχρεώσεις προέρχονται από το 2008, αλλά και από έτη πέραν της δεκαετίας.
– Η επικύρωση της παραγραφής υποχρεώσεων είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και επιβάλλεται από τον νόμο.
– Ο κάθε προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμά του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
– Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες οφειλές του έτους 2009, παραγράφονται στο τέλος του 2014, εάν στο ενδιάμεσο διάστημα ο κάθε προμηθευτής δεν προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες.
– Ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει να υπάρξει διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου, στο πλαίσιο μιας επανεκκίνησης στη χρηστή διοίκηση.
– Ταυτοχρόνως, με την εκκαθάριση των υποχρεώσεων, αποδίδεται η πραγματική εικόνα των οφειλών προς τους πολίτες και γενικότερα αποτυπώνεται ρεαλιστικά η οικονομική κατάσταση του Δήμου.

.

.