Σχέδιο ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δήμου Τρικκαίων για παράταση των συμβάσεων

Το προσωπικό γενικών καθηκόντων στα σχολεία του δήμου καλύπτει μόνιμες ανάγκες

Σχέδιο ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δήμου Τρικκαίων  για παράταση των συμβάσεων

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το προσωπικό γενικών καθηκόντων στα σχολεία  φέρνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα  26 Φλεβάρη η «Λαϊκή Συσπείρωση» Δήμου Τρικκάιων. Σε αυτό, απαιτεί σε πρώτη φάση την παράταση των συμβάσεων των συγκεκριμένων ανθρώπων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους αλλά και την άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για δημιουργία μόνιμων θέσεων γενικής στήριξης των σχολείων .

Το σχέδιο ψηφίσματος,έχει ως εξής:

Στο Δήμο μας απασχολούνται τριάντα επτά  (37) εργαζόμενοι/νες μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της χώρας με ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων σχολείων και ΔΕ Σχολικών Βοηθών.

Η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα είναι σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη.

Με την παρουσία και την προσφορά τους συμπληρώθηκε ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο και επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του σε τομείς όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η επιστασία των σχολείων κ.λπ.

Δυστυχώς το Μάρτη απολύονται λόγω της 8μηνης διάρκειας του προγράμματος και η κατάσταση επιστρέφει σε ρυθμούς που τα πάντα φορτώνονται ξανά στις πλάτες των εκπαιδευτικών και μετατρέπονται οι ίδιοι σε γενικών καθηκόντων σε βάρος του κύριου έργου τους.

Το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τρικκαίων απαιτεί την παράταση των συμβάσεων των συγκεκριμένων ανθρώπων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και παράλληλα θεωρεί επιτακτικά αναγκαίο η κυβέρνηση να δρομολογήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες  για πρόσληψη εργαζομένων με ειδικότητα γενικών καθηκόντων και σχολικών βοηθών σε όλα τα σχολεία με μόνιμη και σταθερή εργασία με την απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότηση.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γιώργος Καΐκης

Γιώργος Λιατίφης

Κώστας Τάσιος