ΣΑΣΜΥ – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  Την Κυριακή 03.07.2022 στα Τρίκαλα ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) διεξήγαγε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εν συνεχεία την Τρίτη 06.07.2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού και τον κανονισμό Αρχαιρεσιών του ΣΑΣΜΥ και μετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους κ. Στέφου Ευάγγελου, συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Μετά τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις προτίμησης αξιώματος το νέο Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ευάγγελος Στέφος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Μιχαήλ Μπαλλάς, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. Γεώργιος Κυλινδρής, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Κων/νος Ακράτος, ΤΑΜΙΑΣ

5. Παναγιώτης Γιώτης, ΕΦΟΡΟΣ

6. Δημήτριος Κοντούρης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

7. Ευάγγελος Κείος, ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

8. Δημήτριος Θεοδώρου, Α΄ ΜΕΛΟΣ

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Δημήτριος Στεφανής

2. Θωμάς Βαλκανιώτης

3. Νικόλαος Στεφανής

                             

 το Διοικητικό Συμβούλιο