Ψήφισμα για τον Σωτήρη Δερπανόπουλο

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 4η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 30/1/2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά
  1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων Σωτηρίου Δερπανόπουλου
    Α.Δ.Σ. 22/2018 Αποφασίζει Ομόφωνα
    Εγκρίνει την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων Σωτηρίου Δερπανόπουλου:

Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος
Να καταθέσει στεφάνι στην κηδεία του
Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία με επικεφαλής το Προεδρείο του Σώματος
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ