Πρόβλημα και με την γέφυρα στο Βαλομάνδρι

Μεγάλο το πρόβλημα με την γέφυρα του Πηνειού στο Βαλομάνδρι Τρικάλων, έχει φύγει μεγάλο μέρος πριν την είσοδο σε αυτήν προς τα χωράφια, των Ρογγιών

Τα χωριά στα ριζά του Κόζιακα χάνουν ακόμη ένα δρόμο πρόσβασης προς την πόλη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί μεγάλο μέρος του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης Τζαμιών ΤΣΙΑΡΑ