Πρωτοβουλία για την Προοδευτική Συμμαχία

Οι πολίτες που υπέγραψαν το κείμενο της Πρωτοβουλίας για μία Προοδευτική Συμμαχία στην περιφέρεια Θεσσαλίας συναντήθηκαν και συζήτησαν  διεξοδικά τις προϋποθέσεις, τα μέτρα και τα βήματα μπροστά στο στόχο και την αναγκαιότητα να υπάρξει αλλαγή στην περιφερειακή αρχή μετά τα 8 χρόνια διοίκησής της από τον κ. Αγοραστό.

Οι δύο κύριοι παράγοντες που υπαγορεύουν αυτή την αλλαγή, είναι ο τρόπος με τον οποίο άσκησε διοίκηση ο απερχόμενος περιφερειάρχης και το παρωχημένο μοντέλο ανάπτυξης που επέλεξε να υπηρετήσει, το ίδιο με αυτό που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

  1. Το καλπονοθευτικό σύστημα με το οποίο εκλέγονταν οι περιφερειακές αρχές έδινε τη δυνατότητα στον περιφερειάρχη να ελέγχει την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και των επιτροπών. Άμεση συνέπεια αυτού ήταν η κατάργηση στην πράξη της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το σύστημα αυτό τροφοδότησε τον συγκεντρωτισμό της περιφερειακής αρχής στην άσκηση της διοίκησης  και την πελατειακή λογική που διέκρινε πολλές από τις αποφάσεις της.

Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που θέσπισε ο «Κλεισθένης Ι» επιβάλλει  τη δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης και κατεβάζει από τον θρόνο του τον «αυτοκράτορα» περιφερειάρχη.

Τον καθιστά επικεφαλής μιας περιφερειακής αρχής που εξαντλεί το δημοκρατικό διάλογο πριν αποφασίσει, αναγνωρίζει στα πρόσωπα των εικοσιπέντε δημάρχων της περιφέρειας τους συνεργάτες του, ανοίγει το δρόμο της συνεχούς διαβούλευσης με τους παραγωγικούς – κοινωνικούς φορείς και αφουγκράζεται τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.

  1. Κάνοντας έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων της περιφερειακής αρχής στον τομέα της ανάπτυξης, εύλογη είναι η διαπίστωση ότι, ανεξάρτητα από προθέσεις και μεγαλόστομες εξαγγελίες, υπάρχει έλλειψη οράματος και συνεκτικού – αναπτυξιακού σχεδίου ισομερούς ανάπτυξης, με τελείως αποσπασματικά έργα και υποδομές που δεν συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο.

Αυτός είναι ο λόγος που η Θεσσαλία, παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, υστερεί, για παράδειγμα στην ανάπτυξη του τομέα της αγροδιατροφής και στην προστιθέμενη αξία γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς είναι έκδηλη η αδυναμία σχεδιασμού πολιτικών και πρακτικών από την πλευρά της περιφερειακής αρχής. Η ολιγωρία της να εντάξει έργα στο επιχειρησιακό σχέδιο που θα  προήγαγαν αυτούς τους  τομείς, συνάδει με την αντίληψη της ότι η αγορά αντιμετωπίζει από μόνη της τα προβλήματα αυτά.

Η νέα περιφερειακή αρχή για την οποία δεσμευόμαστε να εργαστούμε θα ασχοληθεί σοβαρά με την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη της νέας συνεργατικότητας, την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων, τη δημιουργία υποδομών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία μηχανισμού για πρόσβαση στην πληροφόρηση διαδικασιών χρηματοδότησης.

Στην ίδια συνάντηση, αποφασίστηκε η μετατροπή της πρωτοβουλίας σε κίνηση με την ονομασία «Προοδευτική Συμμαχία για τη Θεσσαλία», καθώς και η εκλογή συντονιστικών επιτροπών και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες.

Αποφασίστηκε επίσης η άμεση πύκνωση επαφών και συζητήσεων με όλες εκείνες τις δυνάμεις που είναι στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός δημοκρατικού και προοδευτικού μετώπου αποτελεσματικής συνεργασίας και νικηφόρας προοπτικής στη μάχη των περιφερειακών εκλογών του επόμενου Μαίου.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ