Πρωτοβουλία του Βασίλη Γιαγιάκου για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Περιφέρεια

Πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ανέλαβε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος σε συνεργασία με καθηγητές και επιστήμονες του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας.

Ο κ. Γιαγιάκος συναντήθηκε με τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νίκο Δαναλάτο, τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Θεοφάνη Γέμτο και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κυριάκο Γιαννούλη, με τους οποίους συμφώνησαν από κοινού να αναλάβουν δράση για την προώθηση της αναδιάρθρωσης  των καλλιεργειών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μελέτης στρατηγικής και ανάπτυξης δυναμικών καλλιεργειών στη Θεσσαλία, όπως δενδροκομία, λαχανοκομία, αρωματικά φυτά, θερμοκηπιακές καλλιέργειες οι οποίες ενισχύουν το εισόδημα των παραγωγών συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήδη συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από καθηγητές, ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπροσώπους φορέων της περιοχής για την εκπόνηση της ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών καθώς και για τα στάδια και τα μέσα που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του στόχου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συμμετοχή των Τμημάτων, για το συντονισμό της δράσης προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί το πλάνο υλοποίησης της δράσης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.