Πρώτη δύναμη η ΔΑΚΕ στις εκλογές της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων

Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων.

Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:359

ΑΚΥΡΑ:4

ΛΕΥΚΑ:4

ΕΓΚΥΡΑ:351

ΕΛΑΒΑΝ:

Δ.Α.Κ.Ε :                                                                132 ψήφοι  2  ΣΥΝΕΔΡΟΙ  (37,61%)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΣΥΝΕΚ:                                        106 ψήφοι   1 ΣΥΝΕΔΡΟΣ (30,20%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :                                  72 ψήφοι 1 ΣΥΝΕΔΡΟΣ  (20,51%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:         41 ψήφοι   0   (11,68%)

                                  

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Για Δ.Σ

  1. Πασχάλης Νικόλαος         89  ψήφοι – Δ.Α.Κ.Ε 
  2. Κίτος Ευάγγελος 88 ψήφοι  –  Δ.Α.Κ.Ε 
  3. Παπαζεύκου Ουρανία 94ψήφοι – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  4. Κουτελίδα Άννα  46ψήφοι – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ