Προτάσεις Σάκη Παπαδόπουλου για την επιλογή διοικήσεων νοσοκομείων

papadopoulos vouli n

Προτάσεις του βουλευτή Σάκη Παπαδόπουλου για την επιλογή διοικήσεων νοσοκομείων που κατατέθηκαν στο υπουργείο υγείας. 

– Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέχρι την 31/8/15

– Κατάθεση βιογραφικών στο Υπουργείο Υγείας και στις ΥΠΕ

– Κριτήρια : α) αποδεδειγμένη γνώση οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας β) αποδεδειγμένη συμμετοχή στην υπηρέτηση των υπηρεσιών υγείας γ) συμφωνία με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας για την Υγεία δ) διοικητική εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση ε) λευκό βιογραφικό από καταγγελίες για συναλλαγές, φακελάκια, μίζες, αντιδεοντολογική και αυταρχική συμπεριφορά στ) συνεργασιμότητα, εντιμότητα ζ) πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ, μεταπτυχιακές σπουδές

– Επιτροπή Αξιολόγησης : Διοικητές ΥΠΕ. Από 1/9/15 έως 10/9/15 παραδίδουν γραπτή εισήγηση στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος μαζί με τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους Υπουργούς Επικρατείας, κάνουν την τελική επιλογή

.