Προτάσεις του Βασίλη Τσιούτσια για τη μείωση των δημοτικών τελών

Κεφάλαιο μείωση δημοτικών τελών :BAΛAME TAΞH ΣTO “ΣΠITI” MAΣ Όλα Αυτά τα χρόνια ΓIA NA MΠOPEΣOYME NA EΛAΦPYNOYME TON ΛOΓAPIAΣMO ΓIA KAΘE ΣΠITI KAI ΓIA KAΘE EΠIXEIPHΣH.. –

*μείωση τελών ύδρευσης για τις χαμηλότερες καταναλώσεις *διατήρηση σταθερών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με πρόβλεψη της δυνατότητα για όσους ανακυκλώνουν πιο πολύ να επωφεληθούν επιπλέον 10%. A) EXOYN AΠO TPIA ΠAIΔIA KAI ΠANΩ KAI B) EXOYN ΠOΣOΣTO ANAΠHPIAΣ 67% KAI ANΩ KAI TO EIΣOΔHMA TOYΣ ΔE ΞEΠEPNA TIΣ 12.000€ TA ΔHMOTIKA TEΛH ΝΑ Μειωθούν KATA 50%. Γ) ΓIA ΔE TOYΣ AΠOPOYΣ ΝΑ ΠPOBΛEΠETAI ΠΛHPHΣ AΠAΛΛAΓH.

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει :

*να γίνει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου

*συγκέντρωση εσόδων από τα αδήλωτα ακίνητα.

*αυστηροί έλεγχοι και επαναπροσδιορισμος των τελών εντός των συμμετεχόντων στην λαϊκή αγορά.

*εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας “πληρώνω όσο πετάω” Ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων».

*Οι μεγάλες αυτές αλλαγές που απαιτούν σημαντικούς πόρους για ανανέωση εξοπλισμού και αγορά προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών θα χρηματοδοτηθούν από κοινοτικούς πόρους , όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Ο δήμος Τρικκαίων :

1) στέκεται οικονομικά στα πόδια του.

2) μπορεί να κάνει μειώσεις των δημοτικών τελών

3) ολοένα και βελτιώνει την ποιότητα υπηρεσιών προς τους δημότες του

 

Ο Βασίλης Τσιούτσιας είναι φαρμακοποιός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Τρικκαίων με το συνδυασμό του Δημάρχου Νίκου Σακκά «Επανεκκίνηση v. 3»