Προτάσεις ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί ετοιμόρροπων κτιρίων

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατέθεσε τις προτάσεις του για την βελτιστοποίηση της νομοθεσίας περί επικίνδυνων κτισμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΕ – ΚΔΘ απέστειλε επιστολή με αποδέκτες τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, με την οποία προτείνει μια σειρά αλλαγών που στόχο έχουν τη βελτίωση της νομοθεσίας και την επικαιροποίησή της.

 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ – ΚΔΘ εστιάζουν σε τρεις περιοχές ενδιαφέροντος.

Πρώτον στις διαδικασίες καταγγελίας και διενέργειας αυτοψίας, με σκοπό την απλοποίησή τους και την ενίσχυση της δυνατότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών Δόμησης των Πολεοδομιών των Δήμων να παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Δεύτερον, στη απλοποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών και κτισμάτων, με διττό σκοπό -τόσο την προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και τη διατήρηση της κληρονομιάς μας.

Τρίτον, στην απλοποίηση της νομοθεσίας σε ότι αφορά στη διαδικασία κατεδάφισης ή επισκευής, την πρόσθεση πρόβλεψης για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα στο άρθρο 32Γ του Ν. 4412/2016 και την κάλυψη του σχετικού κόστους.

 

Με αφορμή την εν λόγω επιστολή, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε τα εξής: «Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν και οι κίνδυνοι αυξάνονται. Σκοπός της νομοθεσίας είναι να επιλύει κρίσιμα ζητήματα με ταχύτητα και με οριστικές και ουσιαστικές λύσεις. Έτσι, και σε ότι αφορά στον κίνδυνο που ενέχουν για τους πολίτες τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, η νομοθεσία οφείλει να αναθεωρηθεί και να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αποτελεσματικά και να μην θρηνήσουμε άλλη ανθρώπινη ζωή. Ως ΤΕΕ – ΚΔΘ, από την πρώτη στιγμή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και η εν λόγω επιστολή αποτελεί τη συμβολή του τεχνικού κόσμου στην επίλυση ενός ακόμη κρίσιμου ζητήματος για την ενίσχυση της ασφάλειας των συμπολιτών μας. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε παραγωγική προσπάθεια προκειμένου να γίνουν οι γειτονιές και οι πόλεις μας πιο ασφαλείς».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου κ. Ευάγγελο Κλέτσα (Κιν.: 6946466405 | Email: press@tee-kdth.gr)