Προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους, Καλαμπάκας Πύλης και Φαρκαδόνας

Νέα εγκριτική απόφαση εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 347 εποχικών υπαλλήλων. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των τριών δήμων των Τρικάλων.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό
διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Σύμφωνα με την κατανομή προβλέπονται 23 θέσεις στο Δήμο Kαλαμπάκας, 23 στο Δήμο Φαρκαδόνας και 15 στον δήμο Πύλης.