Προσλήψεις 10 ατόμων στο δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

proslixeis dimos pilis