Προσλαμβάνει καθαρίστριες ο δήμος Τρικκαίων

dimarxeio trikalon

Στην πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου προχωρά η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.

Οι θέσεις προέκυψαν από συνταξιοδότηση και αναρρωτική άδεια των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι επιφορτισμένοι με τον καθαρισμό αιθουσών των σχολείων.
Η σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90,της παραγράφου 15 του αρθ. 5 του Ν. 1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού κώδικα για την μίσθωση έργου.

Για την πλήρωση των 3 (τριών) θέσεων προηγούνται οι συμβασιούχοι-ες, που απασχολήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις και ακολούθως οι λοιποί ενδιαφερόμενοι-ες με κοινωνικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο αρμόδιο γραφείο Παιδείας του Δ. Τρικκαίων, Γαριβάλδη 8 ,(πληροφορίες στο τηλ. 2431353509-502), υποβολή αιτήσεων από 11/11/14 έως 18-11-2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. πιστοποιητικό εντοπιότητας
5. εκκαθαριστικό έτους 2013 & 2014
6. προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας.

.