Πρόσκληση για τα εγκαίνια-χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ