Οι πρώην, οι νυν και οι επόμενοι…

Μπορεί να ήταν κάπως τυχαία η σημερινή  συνάντηση των τριών, σίγουρα όμως δεν ήταν αδιάφορη και χωρίς ουσία.

Και οι τρείς, πρωτοκλασάτα στελέχη της Δημοτικής Αρχής και της ομάδας Παπαστεργίου, είχαν πολλά να πούνε και να μοιραστούνε κοινούς στόχους και επιδιώξεις.

Και βέβαια ο καθένας τους εκπροσωπεί και από μια διαφορετική κατηγορία, αφού ο διαχωρισμός ανάμεσα σε πρώην, νυν και επόμενους είναι ούτως ή άλλως μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν στους πρώην, ανήκει ο πρώην Αντιδήμαρχος Χρήστος Αναστασίου (ο οποίος όπως όλα δείχνουν ανοίγει πανιά για την Περιφέρεια), στους νυν ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Βασταρούχας και σ’ αυτούς που έρχονται, η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Αλεστά, όπου όλα δείχνουν ότι θα αξιοποιηθεί , στην τελευταία περίοδο της Δημοτικής Αρχής.

Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα η συνέχεια και για τους τρείς, καθώς ανοίγεται μέλλον λαμπρό μπροστά τους σε πολλά…