Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλους «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλους «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» και «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Λάρισας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν σειρά πρακτικών σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούντο χρονικό διάστημα από 19/10/2020 έως και 20/11/2020.

Η παρουσίαση των σεμιναρίων θα γίνει εξ’ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  WEBEX MEETINGS (https://www.webex.com/).

Το link σύνδεσης είναι:https://meetingsemea20.webex.com/meet/pr956022929

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως ως εξής:

Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους. 

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης γι’ αυτό το λόγο το USERNAME στη ψηφιακή πλατφόρμαWEBEXθα πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του αιτούντος

H αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην εξής διεύθυνση: http://de.uth.gr/files/userfiles/Anakoinwseis/mbadocs/aitisi.docx.

Να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στο email:vavlekieleni@gmail.com με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου 2020.

Το πρόγραμμα των σεμιναριακών διαλέξεων καθώς και το link σύνδεσης  θα τα βρείτε επίσης και  στην παρακάτωδιεύθυνση:http://de.uth.gr/files/userfiles/Anakoinwseis/mbadocs/programma.xlsx

Με εκτίμηση,

 

Ιωάννης Παπαδημόπουλος,

Διευθυντής ΠΜΣ ΜΒΑ,

Συντονιστής των Πρακτικών Σεμιναρίων