Προγράμματα εκπαίδευσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:

«Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
60ωρών Έως 20/02/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

«Self – DefenseInstructor I»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
100ωρών Έως 13/03/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

 «DronePro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
125ωρών Έως 31/01/2020 κ. Περάκης Κωνσταντίνος

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
Ετήσιο Έως 28/02/2020 κα. Τζιβινίκου Σωτηρία

« Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
160 ωρών Έως 31/01/2020 κ. Μάγος Κώστας

«Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
Ετήσιο Έως 31/01/2020 κα. Μπότσογλου Καφένια

« Εισαγωγή στη δομή και τις μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
150 ωρών Έως 20/05/2020 κα. Σαπουντζάκη Γαλήνη

« Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
600 ωρών Έως 31/01/2020 κα. Ανδρέου Γεωργία

« 2D-3D Σχεδίαση με AutoCAD»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

« 3D Σχεδίαση, φωτορεαλισμός& κίνηση με 3dSmax. Εισαγωγή στο Blender 3d»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

« Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla»

Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
12 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487,  e-mail: learning@uth.gr

 

και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr