Πρόγραμμα περιοδειών της Χρυσάνθης Γάλλου-Δαλκαφούκη 24/06