Πρόγραμμα περιοδειών της Χρυσάνθης Γάλλου-Δαλκαφούκη 22/06