Πρόγραμμα για να αλλάξουν θέσεις τα κλιματιστικά στην Καποδιστρίου και στη Δεληγιώργη!

drligiorfo

Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις» θα προτείνει  ο Δήμος Τρικκαίων στις οδούς Καποδιστρίου και Δεληγιώργη χρηματοδοτώντας ή καλύτερα επιδοτώντας και την απομάκρυνση κλιματιστικών από τις προσόψεις των πολυκατοικιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις με συγκεκριμένες τεχνικές βελτίωσης του αστικού μικροκλίματος όπως για παράδειγμα:

  • αύξηση του αστικού πρασίνου
  • χρήση ψυχρών υλικών
  • χρήση πηγών που απορρίπτουν την πλεονάζουσα θερμότητα
  • διάταξη και χρήση χώρων με κατάλληλο φωτισμό και αερισμό
  • απομάκρυνση κλιματιστικών μονάδων από τις όψεις κτιρίων σε στενούς δρόμους
  • περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων στα αστικά κέντρα

Οι δράσεις –προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις :

1. H υποψήφια περιοχή να παρουσιάζει αποδεδειγμένο πρόβλημα κλιματικής υποβάθμισης, να είναι σημαντικής επιφάνειας και να επηρεάζει το κλίμα της περιοχής

2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα βιοκλιματικής ανάπλασης να επιτυγχάνει συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και να αποτελεί, εάν είναι δυνατόν, τμήμα ενός συνολικότερου αστικού σχεδιασμού της περιοχής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Δήμος Τρικκαίων, προτίθεται να συμμετάσχει πιλοτικά στο εν λόγω πρόγραμμα , υποβάλλοντας πρόταση για τις εξής δύο περιοχές:

1. Οδός Δεληγιώργη από πλατεία Παλιού Δεσποτικού έως οδό Βούλγαρη, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.010,00τμ

2.Οδός Καποδιστρίου από την οδό Ασκληπιού έως τις παλιές φυλακές , συνολικής επιφάνειας 1.890,00τμ, οι οποίες δεδομένου του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, του πολύ περιορισμένου χώρου πρασίνου σε συνδυασμό με την μεγάλη στάθμευση οχημάτων και του περιορισμένου πλάτους του δρόμου και των υψηλών κτιρίων εκτιμάται ότι παρουσιάζουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας σε έντονη μορφή.