Πρόγραμμα επιχορήγησης 5.000 άνεργων πτυχιούχων

epimelitirio_trikalon31-525

 

 

Στην υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 5.000 ανέργων έως 35 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα προχωρά ο ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις θα προβλέπεται να επιχορηγούνται για διάστημα 24 μηνών και στη συνέχεια θα δεσμεύονται να μη μειώσουν τον αριθμό του επιχορηγούμενου προσωπικού τους για τους επόμενους τρεις μήνες.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες, από 30 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά, τώρα, μετά τη μείωση του κατώτατου μισθού σχεδιάζεται να είναι 20 – 25 ευρώ, ενώ για το δεύτερο δωδεκάμηνο ως ποσό επιχορήγησης θα ορίζεται το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κύριων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων για κάθε κατηγορία, μέχρι του ύψους των κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στο ποσό της επιχορήγησης θα συμπεριλαμβάνεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας για τους μήνες που καταβάλλονται στη διάρκεια του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα υπάρχει η προϋπόθεση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της (με απόλυση ή πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου) κατά το προηγούμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.

Για την έγκριση του προγράμματος, μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, θα υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση. Ο προϋπολογισμός, πριν από την αναπροσαρμογή του ποσού της επιδότησης, για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν 67,5 εκατ. ευρώ.

Ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων στο “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Η αξιολόγηση των προτάσεων, από αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, ξεκινάει άμεσα, ώστε εντός διμήνου (έως τον Απρίλιο του 2012) όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την έναρξη των πληρωμών.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε υπερκάλυψη της δημόσιας δαπάνης, καθώς 6.326 άνεργοι και επιχειρηματίες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια ύψους 205,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη δράση που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη δεύτερη δράση που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν πρόταση 988 επιχειρηματίες, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρξε, μελετάται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου του ίδιου προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση startup)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας. Και η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ενδιαφέρον από 800 επιχειρηματίες για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Περί τους οκτακόσιους επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ (Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) προκειμένου να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα και ακολουθεί η ένταξη των θετικά αξιολογηθέντων στη δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός».

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έληξε στις 15 Φεβρουαρίου. Έχουν υποβληθεί συνολικά 785 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 101 εκατομμυρίων ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό ποσό επιδότησης της δράσης «Εναλλακτικός Τουρισμός» ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των επιχειρηματικών σχεδίων είναι υπερδιπλάσια (150%) της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πολυκλαδική Έκθεση Θεσσαλίας 2012

Από 24 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012 στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης του Δήμου Λαρισαίων θα λειτουργήσει η Πολυκλαδική Έκθεση Θεσσαλίας η οποία θα εμπεριέχει την έκθεση κατοικίας Ευρωπαϊκό Σπίτι, το Σαλόνι Ενέργειας, το Σαλόνι Γάμου, το Σαλόνι Τροφίμων & Ποτών και το Σαλόνι Αυτοκινήτου. Διοργανωτής της έκθεσης είναι η artexpo και η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην artexpo, Κούμα 7 – Λάρισα, Τηλ.: 2410 255990.

Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Επάρκεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σας πληροφορούμε ότι η 8η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Επάρκεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία διοργανώνεται από τη VIAEXPO, θα διεξαχθεί στις 28-30 Μαρτίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια. Ως παράλληλο γεγονός θα λάβει χώρα το 3ο Διεθνές Επιχειρηματικό Forum “Save Energy, Save Water, Save the Planet”. Η έκθεση και το συνέδριο απευθύνονται σε εταιρείες και φορείς που ασχολούνται με ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας: Μείωση κατανάλωσης, ενεργειακά κτίρια, τεχνολογίες και υλικά δόμησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή, υβριδικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Βιοθερμία, γεωθερμία, υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, υβριδική αυτόνομη παροχή ενέργειας.

Διαχείριση αποβλήτων: Τεχνολογίες και σχετικός εξοπλισμός, κομποστοποίηση, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντική επίβλεψη.

Ανακύκλωση: Συστήματα ανακύκλωσης και τεχνολογίες γυαλιού, λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά, διαλογή και επεξεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πρόσθετα στοιχεία απευθείας από τους διοργανωτές, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

VIAEXPO Ltd.

4003 Φιλιππούπολη, 3, Anton Chehov sq.

Τηλ./Fax: +35932/ 945 459, 960 011, 960 012

E-mail: office@viaexpo.com, skype: maya.kristeva

Διεθνή Έκθεση «ISTANBUL STATIONARY PAPER, SCHOOL AND OFFICE PRODUCTS EXHIBITION »

Μεταξύ των ημερομηνιών 14-18 Mαρτίου 2012 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση «ISTANBUL STATIONARY PAPER, SCHOOL AND OFFICE PRODUCTS EXHIBITION» από την εταίρια ITE EXHIBITION GROUP και στην Τουρκία ΙSTANBUL – στο Istanbul Expo Center/CNR EXPO – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 01.03.2012 στο φαξ 2310 254 448 ή στο e-mail selanik@ekonomi.gov.tr

Διεθνής Έκθεση Αρωμάτων & Καλλυντικών INTERCHARM MOSCOW 2012

Η Διεθνής Έκθεση Αρωμάτων & Καλλυντικών INTERCHARM MOSCOW 2012 πραγματοποιείται στην Μόσχα από 24-27/10/2012. Η έκθεση διοργανώνεται από το 1994 στο Cropus Expo, το μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο της Μόσχας, και αποτελεί σημείο συνάντησης για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου.

Προϊόντα που προβάλλονται: Αρώματα & Καλλυντικά, Προϊόντα περιποίησης μαλλιών και νυχιών, Προϊόντα για ινστιτούτα ομορφιάς και Spa, Φυσικά και Βιολογικά προϊόντα, Καινοτόμα και εξειδικευμένα προϊόντα, Συσκευασία, Πρώτες ύλες.

Πληροφορίες: Πληροφορίες για την έκθεση: www.intercharm.ru

Αρμόδια για την Έκθεση από τον ΟΠΕ:

Τέτη Περισσάκη

Tηλ.:210 9982241, email: ttp@hepo.gr, Fax.: 210  9982282

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός δήμου Τρικκαίων

Ο δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο της προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΑΜΕΑ δήμου Τρικκαίων για την κάλυψη των αναγκών στα ειδικά σχολεία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 262.381 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημαρχείο Τρικκαίων τις 6/3/2012. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2431351142.

Επιχειρείστε  ηλεκτρονικά!

Γίνετε  μέλος στο Portal του  Επιμελητηρίου και  αποκτήστε μοναδικά προνόμια ΔΩΡΕΑΝ:

•    Δημιουργήστε την  δική σας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Micro-site)

•    Αποκτήστε το δικό σας εταιρικό e-mail

•    Άμεση και Συνεχής  Επιχειρηματική Ενημέρωση

•    Πληρωμή των συνδρομών  σας Online

…και  άλλα πολλά, με ένα  μόνο ΚΛΙΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Τρικάλων: 24310-27493, 24310-25004, e-mail: info @ trikala-chamber.gr

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 17.00 ΈΩΣ 20.00