Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017 στην Καλαμπάκα

Εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα Δήμου Καλαμπάκας .