Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΔΟΕ ο Χρήστος Τρικάλης

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 συνεδρίασε, στα γραφεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας – ΔΟΕ – στην Αθήνα και συγκροτήθηκε σε σώμα η Ελεγκτική Επιτροπή της ΔΟΕ, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Τρικάλης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Τσιούλκας Χρίστος

Γεν.Γραμματέας: Θεολόγης Στέφανος

Μέλος: Παντελιδης Ντίνος

Μέλος: Ζαπάντης Νίκος