Πράσινο φως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Έγκριση του μηχανισμού δημοπρασιών για ανανεώσιμες πηγές μετά την έγκριση της Κομισιόν

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνισμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της έγκρισης του ελληνικού μηχανισμού των δημοπρασιών από την Κομισιόν.

Η έγκριση ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΕ και αφορά τον μηχανισμό, μέσω του οποίου θα δίνεται στο εξής η στήριξη σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), καθώς και στις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Σημειώνεται, ότι το 2018 θα πραγματοποιηθούν χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ενώ από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για τις δύο τεχνολογίες, με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Η εισαγωγή των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές δημοπρασίες θα γίνεται αφού αυτές ωριμάσουν.

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το νομοσχέδιο

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για θέματα Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Αυτό το γεγονός είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020».

Σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις είναι το ελληνικό σχέδιο δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, αποφαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε γραπτή δήλωσή της, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Μάργκρετ Βεστάγκερ σημειώνει ότι:

*Το πρόγραμμα θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, συντηρώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό

*Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Ελλάδα θα διοργανώσει τακτικές, ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

* Το 2018, η Ελλάδα θα διοργανώσει ξεχωριστές δημοπρασίες για αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις προκειμένου να προσδιορίσει τη δυναμική τους στην αγορά

* Από το 2019 θα διεξαχθούν κοινές δημοπρασίες για αιολικές και για ηλιακές εγκαταστάσεις ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί για τους καταναλωτές το κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

* «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για την υποστήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι πολύ καλό και το πρόγραμμα θα διευκολύνει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της για το 2020», αναφέρει επί λέξει επίσης η Ευρωπαία Επίτροπος.

news.gr