Πού και πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος στα Τρίκαλα την Πέμπτη 11/8

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 11-08-2022

1. Από ώρα 08:00-10:00 στα Τρίκαλα: super market LIDL οδού Πύλης και περιμετρικά αυτού, 6ο Γυμνάσιο Αγία Μονή και οδούς Σιμωνίδη, Σκόπα, Τιμαίου, τμήμα Λάμπρου Κατσώνη και περιμετρικά αυτών, Μηχανουργείο Γεραγόρη, βιοτεχνία χαλβάδων Μπουλογιώργου τα αρδευτικά, Φ/Β, της παραπάνω περιοχής.
Και από ώρα 08:00-08:10 και 09:50-10:00 στα Τρίκαλα στο Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Καρυές, Αμπελάκια έως γέφυρα Καραβόπορου, Αγία Μονή, Γαρδικάκι, Πύργος, Πυργετός, Κηπάκι οδού Καλαμπάκας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.