Πωλείται χωράφι 9.200 στρέμματα στο Δροσερό

Πωλείται χωράφι 9.200 στρέμματα στο Δροσερό, στο ύψος του Καραβόπορου έναντι θερμοκηπίων Τέντου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6986979131