Πλήθος προγραμμάτων από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤοΚέντροΕπιμόρφωσηςκαιΔιάΒίουΜάθησης(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)τουΠανεπιστημίουΘεσσαλίαςδιοργανώνειπρογράμματαεκπαίδευσηςπου τα περισσότερα πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τηνμοριοδότηση. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθησηεπιμορφωτικών προγραμμάτων elearningανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και θα βρίσκεται πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366-90, e-mail: learning@uth.gr

http://www.learning.uth.gr/

Tα επιμορφωτικά προγράμματα που είναι ενεργά την τρέχουσα περίοδο:
Σεπτέμβριος 2020