Πληρώθηκαν παραγωγοί Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το τρίτο έτος πληρωμής (2015) της πενταετίας μετά τις ενστάσεις (2η Πληρωμή).

Δικαιούχοι παραγωγοί: 2 με συνολικό ποσό πληρωμής: 35.807,00Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Νταμάγκα Ευαγγελία).

  Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΑΓΡ/ΚΗΣ  OIKΟΝΟMIAΣ                                            

                    ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ