Πληρώνονται Τρικαλινοί παραγωγοί για «βιολογική γεωργία»

Η  Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   Π.Ε.  Τρικάλων  ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της  Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής  του 5ου έτους εφαρμογής  2016 μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων .

Το ποσό ενίσχυσης αφορά σε 3 δικαιούχους και ανέρχεται σε  5145,8 €.

Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε  σήμερα 4-3-2019

   Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να  απευθύνονται στο

τηλ:2431046312  Καραβασίλη  Αικατερίνη και Τσιαούση  Ιωάννη.

 

                                                                                    Ο

                                                    Δ/ΝΤΗΣ   ΑΓΡ/ΚΗΣ  OIKΟΝΟMIAΣ                                           

                                                                                                                                                                        

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ