Πληρώνονται οι τρικαλινοί παραγωγοί βιολογικής γεωργίας

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής του 5ου έτους εφαρμογής 2016 μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων .

Το ποσό ενίσχυσης αφορά σε 3 δικαιούχους και ανέρχεται σε  5145,8 €.

Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε  σήμερα 4-3-2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο

τηλ:2431046312 Καραβασίλη Αικατερίνη και Τσιαούση Ιωάννη.