Πληρώνεται η εξισωτική αποζημίωση του 2010

provata-agros

Οι κτηνοτρόφοι άλλα περίμεναν και άλλα είδαν στους λογαριασμούς τους, τελικά πήραν 3 ευρώ ανά ζώο όσοι δήλωσαν μόνιμη τοποθεσία εγκατάστασης και 4 ευρώ ανά ζώο όσοι δήλωσαν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι.

«Έκλεισε» έτσι το θέμα των εκκρεμών προκαταβολών στην εξισωτική αποζημίωση του 2010. Την Παρασκευή 17 Ιουνίου πιστώθηκαν στους λογαριασμούς δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης οι προκαταβολές (70%) του 2010, που αφορούν όσους δεν είχαν υποβάλει εγκαίρως τα δικαιολογητικά. Πιστώθηκαν δηλαδή οι λογαριασμοί 36.947 κτηνοτρόφων και κατεβλήθη το ποσό των 21.434.821 ευρώ για όσους δικαιούχους προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ ακολουθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου και δεύτερη “παρτίδα”.