Περικλής Μητρονάτσιος: Με αίσθημα ευθύνης

Μετά τα όσαδιαδραματίστηκανστις 3/2/2022απότοποθέτησημου στην πρωινήζώνη του ΡάδιοΖυγός με θέματα που αφορούσαντις αυτοδιοικητικέςεξελίξεις στο Δήμο Πύλης,ο επικεφαλής του συνδυασμού “ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΩΝ” μέσω ανακοίνωσης στα ΜΜΕ και ΜΚΔούτε λίγο ούτε πολύ μου άνοιξε την πόρτα της εξόδου από τον συνδυασμό.

Οφείλωόμως, να είμαιξεκάθαροςαπέναντι στους συνδημότες μου, όπως ήμουν τα δυο χρόνια που πέρασαν από τις εκλογές του 2019.Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν και διώχνοντας κάθε υπόνοια που προσπαθεί να περάσει η εν λόγωανακοίνωσηδείχνονταςκίνηση“ισχυρούπολιτικούάντρα” από την πλευρά του κ. Τσιούτσια αναφέρω τα εξής:

Γυρνώντας εν συντομία  στην προεκλογικήπερίοδο του 2019   και θέλοντας να φρεσκάρω τηνμνήμη του επικεφαλή, του θυμίζω ότι:

  • Ήμουνένας από τους πέντε που κάναμε την ιδρυτικήδιακήρυξη του συνδυασμούκαι πρώτοιεκτεθήκαμεδημόσια.
  • Ήμουνκυρίως αυτός που αρθρογραφούσα σε όλη την προεκλογικήπερίοδο,καθώς και μετάέως και σήμεραπροβάλλοντας το συνδυασμό με τον καλύτεροτρόπο.
  • Ήμουν αυτός που είχα την πρόσβαση και έβγαινα και αντιτιθόμουν,ραδιοφωνικάτόσο τον ίδιο τον δήμαρχο,όσο και κάποιους εκ των συμβουλών του.
  • Ήμουν αυτός που κράτησα δυο χρόνια την εκπροσώπηση στην οικονομικήεπιτροπή του Δήμουφέρνονταςθέματα σε όλα τα δημοτικάσυμβούλια.
  • Ήμουν αυτός που προεκλογικά, τον πήρα από το χέρι και τον γνώρισα σε θεσμικούς και υπηρεσιακούςπαράγοντες του νομούΤρικάλων. Γνωριμίες από των επαγγελματικό μου χώρο (επαφέςμε τον Σεβασμιότατο, ΗγούμενουςΜονών,προϊσταμένουςυπηρεσιών)κ.α
  • Εν τέλει ήμουν αυτός που έβαλαεπτά υποψηφίουςδημοτικούςσυμβούλους στον συνδυασμόκαι όταν δεν κλείναμε ψηφοδέλτιοέβαλα και τις δυο κουμπάρες μου.

Όλα τα “εγώ” που προανέφερασυντελούν στο να πω ότι ουδείς ποιο αχάριστοςτου ευεργετηθέντος.

Δυο χρόνιατώρα και σε συνεχήεπαφή με τους συνδημότες μου,τόσοεγώόσο και όλη η αντιπολίτευση του Δήμου Πύλης, δεχόμαστε μια έκκληση που προστάζεισυνένωση, καθώς μόνοεκείβλέπουν ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή με βάσει τα τωρινάδεδομένα.

Πριντιςγιορτές των Χριστουγέννωνέγινανκάποιεςεπαφές  με στόχο την συνένωση.

Τότε, εδώ και ένα μηνά,είχαξεκαθαρίσει την θέση μου,  και είπαπαρουσίαόλων των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων,  ότι ο πολίτικός  μας αντίπαλοςμπορεί  να χτυπηθείΜΟΝΟ με την συνένωση και ότι ΜΟΝΟμε ενωτικόσυνδυασμό  θα ήμουνυποψήφιος εκ νέου, με στόχο και όραμαπέρα από προσωπικέςφιλοδοξίες, για το καλό του τόπου. Διευκρίνισαεπίσης ότι αν δεν  γίνεικάτιτέτοιο θα κρατήσω μια στάσηανεξαρτήτουδημοτικούσυμβούλουγια τα επόμενα δυο χρόνια (τι πιοέντιμο;)

Συνεπώς την πόρτα δεν μου την άνοιξε ο επικεφαλής του συνδυασμού  όπως διαφαίνεται από την ανακοίνωση του,αλλάεγώο ίδιος από τότε που αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχειπρόθεσησυνένωσης από μεριάς του.

Με αίσθημαευθύνηςαπέναντι στους δημότεςτου ΔήμουΠύλης,γνωρίζω ότι τα επόμενα δυο χρόνια θα είμαιανεξάρτητοςδημοτικόςσύμβουλος.

Θα συνεχίσωφυσικά να ασκώτα καθήκοντα μου ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια.

Καλώ τους πολίτες που θέλουν να φέρουνπροβλήματα και κακώςκείμενα σε δημοτικάσυμβούλια να με εμπιστευτούν όπως έκαναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Κλείνοντας θα ήθελα να γνωρίσω στον κ. Τσιούτσια ότι ιστορικάαπό την αρχαιότητα, όλεςοιμεγάλες μάχεςκερδήθηκανΜΟΝΟ με ΕΝΟΤΗΤΑ.

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ