ΠΕ Τρικάλων: Ανίχνευση και επισήμανση ακριδοκηλίδων

         Σας  γνωρίζουμε  ότι  την περίοδο αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, αρχίζουν  οι εκκολάψεις των ακρίδων και εμφανίζονται οι πρώτες κηλίδες.

            Ο εντοπισμός των κηλίδων αλλά και η έγκαιρη καταπολέμηση των ακρίδων πριν αυτές αρχίσουν να πετούν, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη ζημιών σε καλλιέργειες καθώς και σε τεχνητούς λειμώνες και βοσκοτόπια.

Για να επισημανθούν όμως οι κηλίδες αυτές και στη συνέχεια να καταπολεμηθούν θα πρέπει  πρώτα  να γίνει ανίχνευση  των περιοχών  από συνεργεία που θα συγκροτηθούν από πολίτες των Δήμων σας.

         Η λεπτομερής και σχολαστική ανίχνευση των αγροτικών περιοχών της  δικαιοδοσίας σας πρέπει να αρχίσει αμέσως και θα συνεχίζεται ώστε να επισημανθούν ΕΓΚΑΙΡΑ  οι τυχόν εμφανιζόμενες ακριδοκηλίδες.

         Μόλις επισημανθούν οι πρώτες ακριδοκηλίδες πρέπει άμεσα ο Δήμος σας να συγκροτήσει συνεργείο, να μεριμνήσει για την προμήθεια φαρμάκων και να ακολουθήσουν ψεκασμοί επαφής για την καταπολέμηση των ακρίδων.

         Ο κατάλληλος χρόνος για τους ψεκασμούς είναι νωρίς το πρωΐ περί την 07ην ώρα και τούτο διότι την ώρα αυτή το ακριδοσμήνος βρίσκεται συγκεντρωμένο και έτσι πετυχαίνουμε άριστα αποτελέσματα με λιγότερη εργασία και ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον από τα γεωργικά φάρμακα.  Ακόμη για την αποφυγή μεταφοράς  μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δυσπρόσιτες και δύσβατες περιοχές μπορεί ο Δήμος σας να προμηθευτεί την ειδική συσκευή ψεκασμού υπερμικρού όγκου και έτσι ο ψεκασμός θα είναι αποτελεσματικότερος και με λιγότερο κόπο.

         Σας επισημαίνουμε τα σημεία που πρέπει να προσέξετε περισσότερο :

  • Έγκαιρη επισήμανση των ακριδοκηλίδων.
  • Άμεση επέμβαση των συνεργείων για την καταπολέμηση των εντόμων στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους.
  • Όταν το συνεργείο επισημάνει την κηλίδα και την καταπολεμήσει, θα πρέπει σε λίγες μέρες να επανέλθει για να καταπολεμήσει και τις νέες ακρίδες που θα έχουν εκκολαφθεί, επειδή τα αυγά δεν εκκολάπτονται ταυτόχρονα.
  • Ο ψεκασμός θα πρέπει πρώτα να γίνεται γύρω από την κηλίδα και μετά στο κέντρο.

 

  • Στις περιοχές που γίνεται ακριδοκτονία, θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση και να τοποθετείται σχετική σήμανση.

         Οι Γεωπόνοι των Δήμων παρακαλούνται, μετά την εμφάνιση των ακριδοκηλίδων σε περιοχές του Δήμου, να είναι σε συνεχή επαφή  με τους Γεωπόνους της Υπηρεσίας μας, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στον συντονισμό της καταπολέμησης των ακρίδων και στην προμήθεια φυτοφαρμάκων εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέψουν.

         Επιπλέον παρακαλούνται οι Δασοφύλακες (Αγροφύλακες), οι κτηνοτρόφοι καθώς και όλοι οι πολίτες όταν εντοπίζουν ακριδοκηλίδες να ειδοποιούν τον Δήμο ή την Τοπική Κοινότητα ή την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Τρικάλων στα τηλέφωνα: 24313-51604 &  24313-51603.

 

 

 

                                                                                                Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

                                                                                   ΕΜΜΑΝ. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ