Τροπολογία Χρήστου Σιμορέλη

Παρουσίαση Βουλευτικής Τροπολογίας του Χρήστου Σιμορέλη  για τις άδειες των συνεργείων στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

 

Η τροπολογία που κατέθεσα στο νομοσχέδιο του υπουργείου μεταφορών έχει ως θέμα την παράταση της λειτουργίας των συνεργείων του Άρθρου 22 του Προεδρικού Διατάγματος 78/1988.Το συγκεκριμένο άρθρο αφορούσε ορισμένασυνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Με αυτή τη τροπολογία επιλύεται οριστικά ένα παλιό πρόβλημα πουδιαιωνίζεται από το 1988 και αφορά τις παρατάσεις τωνπροσωρινώναδειών λειτουργίας αυτών των συνεργείων.Για να κατανοήσουμε την ιστορία του ζητήματος,σε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, στο άρθρο 22, περιλαμβάνεται μίαμεταβατική διάταξη, για τα προϋπάρχοντα της εκδόσεως του συνεργεία, τα οποία δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για να πάρουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου και χορηγήθηκε σε αυτά μία άδεια λειτουργίας ορισμένης χρονικής ισχύος η οποία μέχρι σήμερα παρατείνεται.

Αναφερόμαστε λοιπόν σε επαγγελματίες που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν καθημερινά, για πολλά χρόνια, τον αστικό ιστό με τον οποίο γειτονεύουν.Αυτοί οι συμπολίτες και οι οικογένειες τους βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο επειδή μέχρι σήμερα η πολιτεία επέλεξε να παρατείνει το πρόβλημα τους αντί να τα το λύσει.

Είναι προφανές ότι σήμερα, 30 χρόνια μετά,πρέπει επιτέλους  να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, διότι η αποσπασματική αντιμετώπισηκαιτο καθεστώς “ομηρίας” που είναι απότοκο αυτής της πρακτικής δεν οδηγούν πουθενά.

Είναι εμφανές μάλιστα ότιαυτή η ασταθής κατάσταση «σήμερα έχω άδεια αύριο δεν έχω» συγκρατούσε πολλές φορές τους επαγγελματίες από το να κάνουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, λόγω την αβεβαιότητα του επαγγελματικού τους μέλλοντος.

Το ιδιότυπο λοιπόν πρόβλημα που κληρονομήσαμε μαζί με πολλά άλλα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι ότι αφενός το υψηλό, απαγορευτικό κόστος και οι χωροταξικές συνθήκες καθιστούν τη μετεγκατάσταση των συνεργείων αδύνατη και αφετέρου το κλείσιμο όσων τέτοιων συνεργείων έχουν απομείνει οδηγεί σε αδιέξοδο τους εκμεταλλευτές τους, πολλοί μάλιστα εκ των οποίων βρίσκονται πριν τη συνταξιοδότηση.

Λύνουμε αυτό το πρόβλημα με την παρούσα ρύθμιση,εξασφαλίζοντας την ομαλή διακοπή της λειτουργίας αυτών των συνεργείων και τη δυνατότητα εφοδιασμού τους με άδεια λειτουργίας υπό την επωνυμία των σημερινών εκμεταλλευτών τους.

Οι άδειες λειτουργίας που θα χορηγηθούν, σε αντίθεση με τις άδειες λειτουργίας αορίστου χρόνου,θα είναι προσωποπαγείς, μη μεταβιβάσιμες, και ως εκ τούτου περιορισμένης χρονικής ισχύος, που θα λήγουν με τη συνταξιοδότηση του επαγγελματία.Με αυτό το τρόπο θα δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα αυτών των επιχειρήσεων,  με ομαλή, σταδιακή διακοπή της λειτουργίας τους, χωρίς τελεσίγραφα σφράγισης των εγκαταστάσεών τους και διαιώνιση της ομηρείας τους.

Η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ  είναι η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης και το κάνουμε πράξη με όσες δυνατότητες έχουμε. Προφανώς εν μέσω της οικονομικής κρίσηςτο καταναγκαστικό κλείσιμο τέτοιωνμικρών και μεσαίων επιχειρήσεωναποτελεί πράξη άκαιρη και ανεύθυνη. Με αυτό το τρόπο υπερβαίνουμε το πρόβλημαστο πλαίσιο των αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης.