Παρουσίαση βιβλίου του Γεωργίου Κωστόπουλου στα Τρίκαλα