Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

tei thessalias copy

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00-12:00, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και υποδοχής Μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και γενικά ενδιαφερομένων, σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα υλοποιηθούν στο ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από τον Οκτώβριο 2015.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα τουμεγάλου αμφιθεάτρουτου κτιρίου των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων (κτίριο 13).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Ιδρύματος, Καθηγητή Παναγιώτη Γούλα και κατόπιν παράλληλες παρουσιάσεις από τους Διευθυντές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κατά Σχολή.

.