Παράταση προθεσμίας για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ

sxoleio aithousa 2

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ έως 29 ετών, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας.Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ,ΕΠΑ.Σ» μέχρι και τις 09/02/2015 και ώρα 24:00 καθώς δόθηκε παράταση προθεσμίας.

Το ειδικότερο αντικείμενο της παρούσας Πράξης αφορά στην παροχή επιδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, με συνδυασμό θεωρητικού μέρους διάρκειας 80 ωρών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών, σε 7.000 αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ (με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης) έως 29 ετών που είναι δημότες των 8 Περιφερειών Σύγκλισης (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Το καθαρό ύψος της επιδότησης-υποτροφίας στους ωφελούμενους έχει οριστεί σε 400€ για το θεωρητικό μέρος και 480€ μηνιαίως για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα, πρέπει να προσκομίσουν στο Εργατικό Κέντρο Ν.Τρικάλων (Β.Τσιτσάνη 28, 1ος όροφος), τα εξής δικαιολογητικά και όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση και δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν μέχρι την τελική προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών :
• Την Αίτηση Συμμετοχής του
• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας
• Σε περίπτωση που είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας του
• Αντίγραφο του ατομικό εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υπέβαλε αίτηση, υπεύθυνη δήλωση από τα ΚΕΠ για μη δήλωση εισοδήματος
• Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του
• Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχει περάσει
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Εργατικό Κέντρο Ν.Τρικάλων, τηλ. 2431028844, ώρες 09:00-13:00 είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ όπου λειτουργεί ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της Πράξης με υπέρτιτλο http://inegsee.gr/apofiti-iek-epas-epal/

.