Παρανομία…

005_copy_copy_copy_copy

Παρανόμησε ο κ.δήμαρχος και δεν πήρε άδεια για τον Ματσόπουλο ;  Αποκλείεται !  Η χρήση του Μύλου είναι και για τον Μαρτάκη !

Ο α-γώ-νας τώρα, δι-και-ώ-νε-ται !!

 

Β.Φ.