Παραμονή Πρωτοχρονιάς στον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων χρηστών

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2021, επισκέφτηκαν τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων Χρηστών του Δήμου Αθηναίων, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, η Ειδική́ Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού́ Κοινωνικού́ Ταμείου, Νίκη Δανδόλου, ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Θανάσης Θεοχάρης και ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Χρίστος Λιάπης. Τους υποδέχθηκε η Αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, Φωτεινή Λεομπίλλα, η οποία είναι και η επιστημονικά υπεύθυνη του Ξενώνα και Πρόεδρος του ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ του Δήμου Αθηναίων. Στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, Δρ. Χρίστος Λιάπης αναφέρθηκε «στα στελέχη, το προσωπικό́ και τους φιλοξενουμένους του ΞΕΝΩΝΑ που δίνουν τη δικιά́ τους πολυμέτωπη μάχη ενάντια στην Πανδημία, την εξάρτηση, την αστεγία και τον κοινωνικό́ στιγματισμό. Δύναμη, Αλληλεγγύη, Αγάπη προς τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη και ανάληψη της προσωπικής και συλλογικής Ευθύνης που απαιτείται για να είναι το 2021 ένα έτος νικηφόρο και αισιόδοξο.

Για να κρατήσουμε τη Νέα Χρονιά́ μακριά́ από́ κάθε επιβλαβή εξάρτηση. Μακριά́ από́ τη φενάκη κάθε ανεύθυνης και απατηλής εγγύτητας που εκθέτει σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, τους άλλους αλλά́ κυρίως τους ευπαθείς αγαπημένους μας. Και για να γίνει η συνειδητοποίηση της απόστασης δύναμη ευθύνης για τη μελλοντική́, ουσιαστική́ (επανα)προσέγγιση.

 

Καλή́ και δημιουργική́ Νέα Χρονιά́!»