Πάγωμα των κατασχέσεων κατά την τραπεζική αργία

20150702 141031

«Παγώνουν» για όσο διαρκεί η τραπεζική αργία τα κατασχετήρια εις χείρας τραπεζών, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη που ήδη ήδη κοινοποιήθηκε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Μέχρι να κηρυχθεί η λήξη της τραπεζικής αργίας, οι ήδη εκδοθείσες κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων δεν θα επιδίδονται προς εκτέλεση στα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα.

Όπως τονίζεται, οι δικαστικοί επιμελητές στους οποίους έχουν ήδη παραδοθεί οι εν λόγω κατασχέσεις θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα ώστε να επιστρέψουν αυτές ανεπίδοτες στην υπηρεσία. Μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας, κατόπιν επανελέγχου του οφειλέτη κι εφόσον δεν διαπιστώνεται στο μεσοδιάστημα υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε καθεστώς ρύθμισης, οι κατασχέσεις θα δρομολογηθούν εκ νέου προς επίδοση στα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα.

Να σημειωθεί ότι, ήδη, λόγω της τραπεζικής αργίας, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρατείνεται, ενώ οι διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους ότι καθ’ όλη τη διάρκειά της, δεν θα οφείλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών ή των δόσεων και δεν θα χάνονται οι ρυθμίσεις για το ίδιο παραπάνω διάστημα.

Παράλληλα βέβαια, επισημαίνουν ότι οι πληρωμές μπορεί να να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω web/internet banking, phone banking, μέσω ΑΤΜ, με καταβολή μετρητών στα ΕΛ.ΤΑ. ή εναλλακτικά με καταβολή μετρητών (χωρίς όριο) ή με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κλπ) στις υπηρεσίες των ταμείων και το ΚΕΑΟ.

Η παράταση για τις 100 δόσεις

Την ίδια στιγμή, εστάλη στα ασφαλιστικά ταμεία η εγκύκλιος με την οποία ρυθμίζεται και τυπικά η παράταση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, έως τις 31 Ιουλίου.

Η παράταση δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων, ιδιοκτησίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α΄,44) και του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 (Α΄, 53). Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ. 8 του αρθ. 28 του ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των φκα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. Β/7/οικ.11798/596/24.3.2015, Β/7/οικ.16648/801/27.4.2015 και Β/7/οικ.18490/901/30.4.2015 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας».thetoc.gr