Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Στις 4 Φεβρουαρίου εορτάζεται η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για το 23% στις γυναίκες.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση,είτε σε προεγχειρητική ή μετεγχειρητική φάση, είτε σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύμονα, είναι μεγίστης σημασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσω της εκμάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για μειωμένηδύσπνοια, στην απομάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της ακινητοποίησηςκαιτης συμμετοχής σε δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης για βελτίωσητης μυϊκήςδύναμης και της λειτουργικής ικανότητας στις καθημερινέςδραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

  • Ένα δομημένο,υπόκαθοδήγησηενδονοσοκομειακόπρόγραμμαφυσικοθεραπείας, διαρκείας 6 εβδομάδων,σε ασθενείς με καρκίνοπνεύμοναπου κάνουνχημειοθεραπεία,έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τημέγιστηπρόσληψηοξυγόνου, τη λειτουργικήικανότητα, τοάγχος και τις αρνητικές συναισθηματικέςκαταστάσεις.

 

  • Έναδομημένοπρόγραμμα 24 εβδομάδων άσκησης υπόκαθοδήγησησε ασθενείς με ανεγχείρητοκαρκίνοέχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούςπαράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστημονικήομάδαγια την πρόληψη και ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου,αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας αυτών των ασθενών.

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενημερώνει το ευρύ κοινό τόσο για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο καιτης αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικήςαντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.