Π.Ε. Τρικάλων: Ημερίδα Αγροδιατροφή Το ορόσημο της “Νέας Γεωργίας”

Π.Ε. Τρικάλων: Ημερίδα Αγροδιατροφή Το ορόσημο της “Νέας Γεωργίας”.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Μουσείου Τσιτσάνη