Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Eθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, η πολιτεία με την αριθμ. 486/325825/18-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 5453/τ΄ Β /25-11-2021) θέσπισε « ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ» κατά το οποίο όλα τα νεκρά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι) για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συλλέγονται από την ‘’KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 2108960100.

Οι βοοτρόφοι θα συμπληρώνουν το Δελτίο μεταβολών ζωικού Πληθυσμού βοοειδών και μαζί με το διαβατήριο του νεκρού ζώου θα το παραδίδουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της περιοχής τους.

Οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοιροτρόφοι θα συμπληρώνουν το μητρώο εκμετάλλευσης και θα το παραδίδουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της περιοχής τους.

Χωρίς έγγραφο της ‘’KAFSIS’’ δεν θα καταχωρείται κανένας θάνατος ζώου από την Υπηρεσία μας από Δευτέρα 26-09-2022 .

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :

2431073396 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Τρικάλων

2431073591 Κτηνιατρικό Γραφείο Τρικάλων

2432022402 Κτηνιατρικό Γραφείο Καλαμπάκας

2433031471 Κτηνιατρικό Γραφείο Οιχαλίας

2434022239 Κτηνιατρικό Γραφείο Πύλης

 

-Ο-

Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής

Σπύρος Ζτρίβας